ONCOLOGIA I HEMATOLOGIA (AMB RADIOTERÀPIA)

Oncologia i Hematologia (amb radioteràpia)

Barcelona compta amb centres especialitzats en aquesta disciplina que es caracteritzen per l’excel·lència mèdica tant en la fase del diagnòstic com en la de tractament, gràcies a la qualitat humana i professional dels especialistes dels diferents centres mèdics.